top of page

DROGA MESJAŃSKA

PRZEMIENIAJ SIEBIE, OGŁASZAJ ŚWIATU!

WSPÓLNOTA UCZNIOWIE DROGI MESJASZA

Shalom , zapraszamy!

  • Facebook
  • YouTube

Wspólnota

Jesteśmy zgromadzeniem, które jednoczy Żydów i Nie -Żydów we wspólnym uwielbieniu Wszechmocnego Boga. Nasze Święte Zgromadzenie w szabat jest spotkaniem "otwartym". A to znaczy, że mile witamy wszystkich wierzących chrześcijan i  Żydów, którzy pragną uwielbiać Wiekuistego w biblijnym porządku, gdzie czyta się Naukę Bożą (Tora), Proroków (Hawtora) i Brit Hadasza (Nowy Testament). Na naszym zgromadzeniu każdy Żyd ma prawo do swojej tożsamości narodowej wyrażanej w nakryciu głowy (kipa, jarmułka) jak też w szalu modlitewnym (Talit).

Czytaj dalej >

Droga mesjańska?

Droga Mesjańska nawiązuje do pierwszych, pierwotnych uczniów Jeszua z Nazaretu, których w łonie Judaizmu pierwszego wieku n.e. nazywano "zwolennikami drogi" wg.

Dz. 9,2. Droga Mesjańska jest powrotem do korzeni wiary, gdzie pierwsi uczniowie - Żydzi Mesjańscy i Wierzący z Narodów wierni byli nauce Bożej (Tora) zredagowanej w pięcioksięgu Mojżesza i w tej wierności praktykowali szabat i inne moadim (Święta) wg kalendarza biblijnego (księżycowy).

Czytaj dalej >

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze Mnie. Jeśli Mnie poznaliście, będziecie również znać mego Ojca. Wy zresztą już Go znacie, a nawet ujrzeliście”

Ewangelia Jana 14, 6-7

Spotkania modlitewne

Miejsce:

Gliwice, ul. Kłodnicka 3, salka w kościele Metodystów.

Każda Sobota
Start godzina 12.00

Zobacz na mapie >

Wrocław, ul Miła 7/9, salka w kościele Zielonoświątkowym.

Start godzina 11.00

Zobacz na mapie >

Spotkania

Zobacz więcej!

"Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców lecz ma upodobanie w Torze (Prawie) Pana, nad Jego Torą (Prawem) rozmyśla dniem i nocą."

Psalm 1, 1

bottom of page