top of page
  • drogamesjanska

Szabat u Abigail /1
Szabat u Abigail

Szabat Szalom dla was wszystkich w cudownym imieniu Jeszuy!

Ciii, czy słyszysz nadchodzący Szabat, czy słyszysz krzątaninę wokół, próbując zrobić wszystko, zanim powitamy Szabat i wejdziemy w JEGO świętą Obecność, w JEGO święty i wyjątkowy dzień? Ja tak, słyszę to.... Słyszę dźwięki Jego muzyki i moje serce zaczyna przygotowywać się na ten szczególny, wyjątkowy dzień. Szabat to dzień radości, dzień rodzinny, dzień ponownego spotkania, dzień cudów, dzień pełen piękna i podziwu. Jest to Jego wyznaczony dzień; przypomnę, że Szabat jest pierwszym wyznaczonym czasem. On odpoczął i my też powinniśmy. Szabat..... nawet dźwięk tego słowa robi coś bardzo, bardzo szczególnego w moim sercu...... Piękno Szabatu jest nie do opisania. Musimy go doświadczyć.... Jest to prezent, który musi być rozpakowany, musi być doceniony, musi być oczekiwany przez tego, kto otwiera prezent. W każdy piątkowy wieczór witamy Szabat. Nie witamy żadnego innego dnia poza Szabatem. Kobieta w domu przygotowuje pyszne jedzenie i przygotowuje dom na wyjątkowy czas.

Pamiętam, jak byłam dzieckiem, a moja mama przygotowywała nasz dom na specjalne okazje. Tak, sprzątaliśmy mieszkanie, gotowaliśmy specjalne potrawy i tak, zapraszaliśmy rodzinę/przyjaciół. To był wyjątkowy czas. W tym czasie cieszyliśmy się swoim towarzystwem, tworzyliśmy wspomnienia, śpiewaliśmy, wspominaliśmy i czekaliśmy na kolejny raz, kiedy znów będziemy razem. Mijały tygodnie lub miesiące, a czasem nawet lata, zanim byliśmy razem, ale z nadzieją i niecierpliwością czekaliśmy.

Tutaj nasz Abba daje nam możliwość spotykania się z rodziną i przyjaciółmi co tydzień. Co tydzień. Naprawdę nie musimy czekać tygodni, miesięcy czy lat, aby spotkać się z rodziną i przyjaciółmi. Od lipca 2020 roku, kiedy moja rodzina nie była już rodziną pod jednym dachem, Abba nadal błogosławił mnie, że nie jestem sama i za to będę na zawsze wdzięczna. Na zawsze. Podczas mojego drugiego pobytu w szpitalu, kiedy odwrócono mi ileostomię, pewna rodzina przyszła na szabat z piękną różą, chałką, winem, kolacją szabatową i wielkim, wielkim uściskiem. Tak, miałam kilka kolacji szabatowych samotnie i nawet wtedy czułam, że Yeshua jest ze mną, siedząc obok mnie przy stole. Nadal odmawiam modlitwy, nadal błogosławię moją rodzinę i nadal dmucham w szofar i czekam na Jom Szekulo Szabat, czas, który jest całym Szabatem.

Erev Szabat to przedsmak dnia, w którym nie będziemy już biegać i próbować czegoś osiągnąć. W Szabat odpoczywamy. W Szabat nie wykonujemy naszych codziennych obowiązków, ale raczej całkowicie o nich zapominamy…… Jeszua mówi, że jest Panem Szabatu, czytamy: "Albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu". Mateusza 12:8 Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Musimy poznać Syna Człowieczego, aby poznać Pana Szabatu. Poznać. Co to znaczy znać kogoś? Nie wiedzieć o kimś, ale raczej znać kogoś. W Księdze Ozeasza 4:6 czytamy: "Mój lud jest wyniszczony z powodu braku wiedzy. Ponieważ odrzuciłeś wiedzę, Ja również odrzucę cię od bycia Moim Kapłanem. Ponieważ zapomnieliście o Prawie waszego Boga, Ja również zapomnę o waszych dzieciach". Słowo "wiedza" jest zakorzenione w hebrajskim słowie "yada" oznaczającym intymną znajomość. Jednak my w zachodnim świecie, czytając to po angielsku, nie widzimy tego i myślimy, że brakuje nam wiedzy, a jednak nasz Abba mówi: "nie znasz mnie intymnie, nie znasz mojego serca". Przez ostatnie cztery lata byłam w bardzo trudnej podróży, a jednocześnie bardzo owocnej. Podróż, podczas której płakałam, w której wątpiłam, podczas której mówiłam "nie rozumiem, nie mogę już tego robić", a jednak, a jednak ta podróż powoduje, że zbliżam się do Adonai, do Yeshua w bardzo, bardzo intymny sposób. Sprawia, że opieram się o JEGO serce. Jego sercu, nie sercu człowieka, nie mojemu sercu, ale JEGO. ON mnie uwolnił.

Jesteśmy stworzeni na JEGO obraz, czytamy to w Księdze Rodzaju 1;26-27 "Potem rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad zwierzętami, i nad całą ziemią, i nad wszelkim stworzeniem pełzającym po ziemi". Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył mężczyznę i niewiastę". Nie wierzę, że chodzi tu o obraz fizyczny, ponieważ wszyscy wyglądamy inaczej. Tak więc musi to być nasze serce, nasze emocje, nasza postawa i tak dalej. Biblia opisuje niektórych ludzi, którzy znali Boga, których nazywano "przyjaciółmi Boga" i którzy chodzili z Bogiem. Jonasz znał Boga, prorok, który nie chciał słuchać, ponieważ WIEDZIAŁ: "... że jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i obfitującym w miłosierdzie, który ustępuje przed nieszczęściem". Jonasz 4;2 Mojżesz poznał Adonai i czytamy w Księdze Wyjścia 34;6-7 "Adonai, Adonai Boże, miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu i obfitujący w wierność i prawdę; który dochowuje wierności tysiącom, który przebacza występek, pogwałcenie Jego Prawa i grzech, a jednak nie pozostawi winnego bez kary, wymierzając karę ojców dzieciom i wnukom do trzeciego i czwartego pokolenia.”

Nasz Bóg, nasz Elohim jest współczujący, łaskawy, obfitujący w wierność i prawdę...... ON jest NIESAMOWITY i NIESAMOWITY, HalleluYah! ON dyscyplinuje, ON rozrywa i ON wiąże nas ponownie. Ozeasza 6;2-3 "Bo nas poraził, ale nas uzdrowi; zranił nas, ale nas opatrzy. Ożywi nas po dwóch dniach, wskrzesi nas trzeciego dnia, abyśmy żyli przed Nim". Więc uczmy się, naciskajmy, by poznać Adonai. Jego pojawienie się jest tak pewne jak świt; I przyjdzie do nas jak deszcz, jak wiosenny deszcz nawadnia ziemię ". Niesamowite słowa. HalleluYah! Poznać JEGO. Jeszua, nasz Mesjasz, modli się tą samą modlitwą w Ewangelii Jana 17;3 "A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Jeszuę Mesjasza, którego posłałeś".

Tak, chcę bardziej poznać Adonai, chcę poznać JEGO serce, chcę JEGO więcej i więcej...... Pragnę tego i modlę się o to samo dla was.

Bądźcie błogosławieni moi przyjaciele i nie poddawajmy się. Nie. W imieniu Jeszuy, HalleluYah! Ale Szabat! Tak, słodki, słodki Szabat! Radość, którą Abba daje nam każdego tygodnia, abyśmy się nią cieszyli, świętowali i w nią wchodzili. Co sześć dni możemy posmakować i zobaczyć, że Adonai jest dobry. Co tydzień możemy powstrzymać się od codziennych obowiązków i wejść w JEGO obecność w bardzo, bardzo szczególny sposób. Jeśli jeszcze nie spróbowałeś, że Adonai jest dobry, to zapraszam cię, abyś spróbował i zobaczył, a nie będziesz rozczarowany. Błogosławieństwo i odpoczynek są gwarantowane. Bądźmy wdzięczni za WSZYSTKO, co ON dla nas uczynił.

Szabat Szalom, moja rodzino!

Twoja siostra w Mesjaszu – Abigail

75 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page